کتب قدرت نرم ،‌ مقالات ترجمه
 

۲۸ راز موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی

1ـ قبل از هر چيزي بايد باور کنيد و ايمان داشته باشيد که شما، زبان انگليسي را خيلي خوب فرا خواهيد گرفت.

مبناي کلي اين است که هر کسي مي تواند زبان انگليسي را ياد بگيرد. همين حالا بيش از صدها هزار نفر در ايران مي توانند انگليسي صحبت کنند که در ابتدا شرايطي همانند امروز شما داشته اند.  شما اولين نفري نيستيد که مي خواهد زبان انگليسي را بياموزد؛ امروزه صدها ميليون نفر در جهان، زبان انگليسي را بعنوان زبان دوم و يا حتي سوم صحبت مي کنند. مطمئن باشيد توانايي شما از آنها کمتر نيست. شايد در گذشته براي اينکه کسي بتواند انگليسي را روان صحبت کند بايد 5 سال در  يک کشور انگليسي زبان زندگي مي کرد اما امروزه با وجود تلويزيون، اينترنت نرم افزارهاي کمک آموزشي، فيلم ها...... سفر کردن شرط لازم نيست. و شما مي توانيد در ايران زندگي کنيد و مانند هزاران نفر ايراني مسلط به زبان انگليسي، زبان را فرا گرفته و يا آنرا بهبود بخشيد.

 

2ـ باور داشته باشيد که زبان انگليسي ساده است.

آيا فکر مي کنيد انگليسي مشکل است؟‌ اگر اينطور فکر مي کنيد، ‌هرگز قادر نخواهيد بود انگليسي را بخوبي ياد بگيريد. انگليسي از فارسي ساده تر است و شما زماني که کودک بوديد زبان فارسي را فرا گرفته ايد. کليد موفقيت و راز خوب بودن در يادگيري انگليسي اين است که باور کنيد: انگليسي ساده است. انگليسي، جراحي مغز يا فيزيک کوانتوم نيست. اين فقط يک زبان خارجي است. چيزيست که ميليون ها نفر هر روز در سراسر جهان بعنوان زبان دوم براحتي با آن تکلم مي کنند. به زبان انگليسي فقط بعنوان مهارتي ديگر ـ که قرار است به مهارتهاي قبلي شما افزوده شود ـ نگاه کنيد. اصلا نياز نيست در مورد آن نگراني داشته باشيد اين فقط يک مهارت ساده ديگر است مانند دوچرخه سواري، رانندگي، شنا، خياطي و ...... . شما مي توانيد به سادگي آن را به دست بياوريد. و همه چيزي که براي آن لازم است اندکي تلاش و درست فکر کردن است.

اين جمله را براي ملکه ذهنتان کنيد: انگليسي ساده است.   

3ـ کاري را که از آن لذت مي بريد انجام دهيد

شما بايد عاشق انگليسي باشيد تا آن را ياد بگيريد. زبان انگليسي را بعنوان يک بازي و نه يک کار در نظر بگيريد. در زندگي به چه چيزي علاقه داريد؟ چه چيزي باعث هيجان و ايجاد انگيزه در شما مي شود؟ همان کارها را بکنيد اما به انگليسي. چه چيزيست که اگر از زندگي شما جدا شود باعث ناراحتي تان مي شود؟ موسيقي ؟ فيلم ؟ ورزش ؟ خانواده ؟ فرزندان ؟ .... هر چيزي که هست فقط کافيست به آن فکر کنيد، تصورش کنيد، گوش کنيد و صحبت کنيد اما به زبان انگليسي. بله به زبان انگليسي در خلوت خود به آن چيزهايي که دوست داريد فکر کنيد و راجع به آن با خود صحبت کنيد.

4ـ براي خود يک هدف در نظر بگيريد

چقدر مي خواهيد در انگليسي خوب باشيد؟ بدون هدف هر چقدر هم که سخت تلاش کنيد به هيچ چيزي نخواهيد رسيد. شما به يک تصميم قطعي نياز داريد، هدفي نوشته شده. شايد همين حالا هم برنامه هايي داريد مثلا : شايد نياز داريد که به سطحي بالاتر در انگليسي پيشرفت کنيد؟  شايد يک سفر تجاري به خارج در پيش داريد؟ شايد دوست داريد با شخصي از طريق رودرو يا چت و .... به انگليسي صحبت کنيد ؟ شايد مي خواهيد فيلم هاي انگليسي را به زبان اصلي ببينيد و از آن لذت ببريد؟ شايد دوست داريد که مجله ها و مقالات انگليسي را مطالعه کنيد؟ هر هدفي که داريد کافيست آنرا براي خود بنويسيد. براي نمونه اگر هدف شما صحبت کردن به زبان انگليسي با يک توريست يا ...... است. اين هدف را بنويسيد، جايي مناسب آنرا نصب کنيد و تا رسيدن به آن دست از تلاش برنداريد. البته اگر هدفهاي بزرگ را به هدف هاي کوچکتر تقسيم کنيد امکان موفقيت تان بيشتر مي شود.   

ادامه مطالب را بزودی ارائه خواهم داد